Hjelp med fagartikler

Språkvask på norsk og engelsk

Jeg har 15 års erfaring som akademisk språkvasker på engelsk. Jeg har jobbet med hovedfagsoppgaver, avhandlinger og artikler som har blitt publisert i kjente tidsskrift.

Arbeidsprøver

Språkvask og støtte

  • Språkvask av doktorgrad om urfolk, 120 sider
  • Språkvask av vitenskaplig artikkel om genetisk psykologi ca. 20 sider
  • Språkvask av vitenskaplig artikkel for en Phd student psykologi ca. 26 sider
  • Språkvask av artikkel om “attachment” for sakkyndig i psykologi ca. 14 sider
  • Språkvask artikkel om kvinner for phd. student ca 19 sider.
  • Språkvask artikkel med tittel “Validating the Eating Disorder Inventory-3” ca 20 sider
  • Inntasting av data fra spørreskjema i forbindelse med doktorgradsarbeid, bruk av spss

Oversettelser av faglitteratur til engelsk

  • Oversettelse fagartikkel i psykologi ca 11. sider
  • Oversettelse av fagartikkel med tittelen “Legens håndtering av klinisk praksis i et flerkulturelt samfunn” ca. 16 sider
  • “Arealfokuserte miljøtema – Erfaringer og utfordringer (eller Miljøkonsekvenser i landskapet)” av Lars Erikstad og Inge Lindblom ved Norsk institutt for Naturforskning 22 sider

Publiserte artikler av Michael Wynn

*R. Wynn er min bror. Han er lege. Jeg er kulturhistoriker, ikke medisiner. Nittenhundretallet er mitt fagområde.