Hjelp med fagartikler

Hjelp med fagartikler Språkvask på norsk og engelsk Jeg har 15 års erfaring som akademisk språkvasker på engelsk. Jeg har jobbet med hovedfagsoppgaver, avhandlinger og artikler som har blitt publisert i kjente tidsskrift. Arbeidsprøver Språkvask og støtte Språkvask av doktorgrad om urfolk, 120 sider Språkvask av vitenskaplig artikkel om genetisk…